Kvalpane si første veke.


Ein dag gammal.
På ville vegar.
Her er det bordservering i krystallskål!
Med kjærleik i blikket..
To brødre.
Nese og tredeputer blir mørkare.
Grøn og Blå held i lag.


Tilbake til album