Langen, Røros februar 2009

 
Shakti, Boginja og Eejles.


Best å springe litt bak når vi skal inn i dei djupe furuskogane i Femundmarka..


Blir sliten av all den springinga..


Rast i lag med mange andre samojedar.


Dette var nytt - stå fast slik, når det er så mange nye
artsfrendar å helse på.

Tilbake