KVIT-TAZ ELIAS EJBA

Elias er ein livleg og glad hund. Han liker aktivitet og er trekkvillig;
framom vogn i lag med tispene, i springer på sykkel og på joggetur.
Framom vogna har han gått i drag, elles i line.
Han har m.a. vorte brukt til snørekjøring om vinteren.

Han er vant til å bu i hundegård. No ligg han i bur inne om natta, og
der trivs han godt. Liker å vere med i bil. Han er glad i både leik og
kos og syns det er fint å vere inne å få full oppmerksomheit:)

Elias treng ein ny eigar som er vant til hund, er aktiv og vil bruke
trekkiveren hans. Som ny eigar må du vere bevisst ditt leiarskap og
vere budd
på å drive med kontakt- og miljøtrening. Han er
lærevillig, og har vist god utvikling siste månad.

Han er HD-fri, ID-merka og har reg.nr 28298/08 i NKK.
Han er bror til Shakti og på denne sida finn du stamtavla hans.


Skriv gjerne ein e-post og fortell om seg sjølv og kva for framtid du
kan tilby
Elias eller ring etter kl 16.00 for ein god hundeprat.
Kontaktinfo finn du i link i menyen på hovudsida.


Elias september 2011


Elias 2009

Tilbake