KVALPAR

Eg har ingen planar om kull nett no (mars 2015). Lell - er Buffy og hennar søsken HD-frie og har elles ei god helse og gemytt, vil eg vurdere å ha eit kull på henne om eit år eller to. Ta kontakt om du er interessert i kvalp

fram i tid.


AVL

Avl har blitt ein del av hundehaldet, og det er spennande å rekruttere frå eige oppdrett. I avlen legg eg mest vekt på brukseigenskapar, gemytt og helse. Samojeden er ein allsidig brukshund, familiehund og god turvenn, og vil gjerne
vere med på tur både sommar og vinter.

 

Kvalpane flyttar ut av kjøkkenet når dei er omlag 4 veker gamle. Dei får større leikeareal og mykje tid ute i hagen. Eg legg stor vekt på sosialiseringa av dei; sanseintrykk og opplevingar i ulike miljø (ute, inne, by og land), store og små menneske, andre hundar, bilturar osv. Kvalpekjøparen skal forvente at eg har brukt tid på kvar kvalp og gjort dei så godt rusta som muleg for vidare sosialisering og opplæring.
 
For å sikre at vi held rasen så frisk og sunn som muleg, krev eg at kvalpekjøparane HD-røntger og augelyser hunden når han er omlag mellom 16 og 24 mnd.

Oppdrettet skje i trå med reglane for avl og oppdrett i Norsk Polarhundklubb og Norsk Kennelklubb sine etiske retningsliner for avl og oppdrett.

 

 

 

SHABA-KULLET, FØDD 13.11.2013

 

 

I dette andre kullet bruk eg Kvit-Taz Shakti Ejba og Frie Balder av Jeni-Jamal.
(Dei var ni tilsaman;))


  Frie Balder av Jeni-Jamal er ein harmonisk og ukomplisert

  hund. Vennleg mot andre 4-beinte og glad i alle 2-beinte.

  Han spring gjerne med på rideturar og trives framom

  sleden om vinteren. (klikk på bilde for meir info om Balder) 

 

 

  Kvit-Taz Shakti Ejba er ei triveleg og trekkvillig dame.
  Ho er stor, velbygd og lettbeint med effektive rørsler.
  Tek ansvar
 framom pulken og ber det tyngste kløvet;)

  Glad i kos og nyt stundene under stuebordet.

 

Fiktiv stamtavle


*****************''*******************

 

EJBA-KULLET, FØDD 10.10.2008

 

 

I første kullet brukte eg Eejles av Vinterskogen og Polarullens Barusi Alpov. 

 

 
Eejles av Vinterskogen


 

 

 


Polarullens Barusi Alpov 

Eejles
har vist at ho har ein stødig psyke, eit herleg gemytt, er fysisk velskapt, med effektive rørsler. Frisk dame, som òg er meir enn godkjent i utstillingsamanheng.

 

Barusi er ein stor, lettbeint og ivrig trekkhund. Triveleg temperament og godt pigmentert. Frisk, ung gut.


Kvalpane si stamtavle
  

 


 

                 

 

                  Hei - har du fått tran?

 

www.samojedhund.org